Skip to content

VELKOMMEN SOM SØKER.

Stavanger har samordnet barnehageopptak for alle barnehager i Stavanger. Dette gjelder kommunale barnehager og private barnehager.

OBS! Alle søkere som har tilknytning til barnehagen gjennom søsken som allerede går i barnehagen eller bedrifter som eier andeler i barnehagen, bes å føre dette opp på søknaden om barnehageplass. Dette for lettere å kunne tildele plass på ventelisten i henhold til opptakskretsen.

OBS! Husk å søke innen fristen 1.mars- 2022

Stavanger Kommunes sider om barnehager

Direkte til portal for å søke om barnehageplass

Back To Top