Skip to content

I årsplanen får du informasjon om hvordan personalet i Frøystad Barnehage ønsker å arbeide. Du finner litt praktisk informasjon, men mest om hvordan vi forholder oss til lover og regler knyttet til barnehagen og hvordan vi knytter dette opp til «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», vårt verdigrunnlag, vår visjon og vårt satsningsområde. Savner du noe praktisk informasjon; se bakerst, eller spør. Har du kommentarer til innholdet, blir vi glad for tilbakemeldinger!

Frøystad Barnehage er en privat barnehage som åpnet august 1996. Vi har 5 avdelinger med barn i alderen 0-6 år. På avdelingene Balder og Odin går de minste barna, på Frøya, Brage og Frigg går de eldste. Åpningstiden er kl.07.00 – 16.45. Barnehagen er åpen alle virkedager unntatt planleggingsdager, julaften og nyttårsaften.

Barnehagen drives i samsvar med:

  • Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.
  • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
  • Vedtektene for Frøystad Barnehage
  • Årsplan for barnehagen.

Last ned årsplan for Frøystad Barnehage i pdf – 2020-2022.

Back To Top