Skip to content

Frøystad barnehage er en offentlig godkjent, foreldreeid barnehage med 5 avdelinger. Balder og Odin 0-2 år, Frøya, Brage og Frigg 3-6 år. Barnehagens åpningstid er 07.00-16.45.

Betaling for opphold pr barn er kr 3.315,- pr. mnd. fra september til og med juli. I tillegg kommer betaling for kost, som per dags dato er kr 350,- pr barn pr mnd.

Barnehagen tilbyr søskenmoderasjon på 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr.3.

For andre moderasjonsordninger, les Stavanger kommunes webside – www.stavanger.kommune.no.

Delte plasser tilbys avhengig av kapasitet. Det vil si at det må finnes noen som man kan dele plassen med.

Foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen må betale ett andelsinnskudd for hver barnehageplass som er akseptert uavhengig av barnehageplassens størrelse. Andelsinnskuddet skal være betalt før medlemmet kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Et andelsinnskudd er på kr 5 000.
Andelsinnskuddet forrentes ikke.

Visjonen vår

Er «gode opplevelser for små og store.» Sammen skal vi skape de gode opplevelsene ved hjelp av satsningsområde og verdiene våre som grunnlag. Gode opplevelser trenger ikke å være sommerfesten, eller Lucia-toget, vi finner dem oftest i hverdagen. Å tulle og tøyse sammen ute i lekeapparatet, å lese ei bok, eller oppdage at noen har lært seg å hoppe kan være gode opplevelser. Gode opplevelser er individuelt. Vi vil at de voksne i barnehagen skal være tilstede i øyeblikkene for å tolke barnas signaler. Bare på denne måten kan vi se om barna har gode opplevelser med det vi gjør. De voksnes tilstedeværelse er også viktig for å kunne gi foreldre tilbakemeldinger på de gode opplevelsene barna har i hverdagen.

Humor & begeistring

Humor og begeistring gir livsglede og overskudd. I Frøystad Barnehage bruker vi dette bevisst for å skape et godt miljø, både for barn og voksne. I humor og begeistring legger vi vekt på å være positive og uhøytidelige, samt bruke latter og glede i hverdagen.

Vi vil være voksne som deler positive hendelser og opplevelser med barna, og oppmuntre dem til å dele sine gleder med andre.

Omsorg

Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagen, og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, i måltider og under påkledning. Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom personalet og barna, samt om barnas omsorg for hverandre.

Omsorg innebærer også aktive voksne i lek og samspill; – Voksne som ser barnet, gir varme, nærhet og innlevelse.

I vår barnehage skal klemmene sitte løst!

Respekt

Respekt for oss er å utvikle sosiale barn som tar ansvar for seg selv, omgivelsene og andre, i tillegg til å utvikle selvtillit og selvstendighet.

I vår barnehage legger vi vekt på at hvert enkelt barn er unikt og enestående. Det er vesentlig for barnet å møte en voksen som har evnen til å lytte til barnets unikhet. Da kan barnet lære seg å bli kjent med sine egne unike sider. For oss betyr dette respekt for hvert enkelt barn og dets familie.

Barn skal få si sin mening, bli lyttet til og respektert. Voksne skal tenke gjennom barns ønsker og legge til rette for at barn har reelle muligheter til å påvirke hverdagen i barnehagen. Voksne skal sette barnet i fokus når beslutninger tas som har betydning for barnets hverdag.

Raushet

Vi som arbeider i Frøystad Barnehage er stolte av jobben vår og ønsker å strekke oss langt for å gi små og store barn de beste opplevelsene. I raushet legger vi å se muligheter, være fleksible og gi kjærlighet i ord og handling

Back To Top